دسته
گوناگون
مامایی
پزشکی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 148880
تعداد نوشته ها : 41
تعداد نظرات : 15
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

تغذیه با شیر مادر

 

پژوهشگران می‌گویند کودکانی که از شیر مـادر تـغـذیـه می‌کنند، ریه‌های قوی‌تری دارند. براساس این تـحـقـیـق؛ تـقـلای فـیـزیـکـی بـرای شـیـر خوردن باعث تقویت ریه‌های کودک می‌شود.
دانـشـمـنـدان انـگلیسی و آمریکایی با مطالعه روی گروهی از کودکان ۱۰ ساله دریافته‌اند؛ آن دسته از کودکانی که مدت ۴ ماه از شیر مادر تغذیه می‌کنند، عملکرد ریه‌هایشان بهتر است.
مـحـقـقــان مــی‌گــویـنـد؛ بـا تـوجـه بـه ایـن‌کـه تـلاش‌هـای بـدنـی مختلف و نیز طول دوره مکیدن سینه مادر تا حدودی در این تاثیر مـثـبـــت نـقــش دارد لــذا بــا الـهــام از آن مــی‌تــوان تـغـیـیــراتــی را در شیشه‌های شیر ایجاد کرد که از این تاثیر تقلید کنند.
هـیـچ‌کس منکر آن نیست که شیر مادر بهترین انتخاب برای یــک کــودک اســت امــا مــی‌تــوان ایــن امـکــان را فــراهــم کــرد کــه شـیـشـه‌های شیر با خاصیتی مشابه برای زنانی که نمی‌توانند به فـرزنـدانـشان شیر دهند، طراحی و تولید شود.
درعین حال طی مـطـالـعات قبلی نیز معلوم شده بود که مواد شیمیایی موجود در شیر مادر می‌تواند تاثیر حفاظتی در برابر آسم داشته باشد.

چهارشنبه بیست و ششم 1 1388
X